AMPA IES PERE VIVES

ASSOCIACIO MARES I PARES D´ALUMNES DE L´INSTITUT ENSENYAMENT SECUNDARI PERE VIVES VICH D´IGUALADA


S´han habilitat tres modalitats per facilitar el pagament de la QUOTA de l´AMPA:

- Mitjançant la BOTIGA VIRTUAL i TPV de plataforma segura d´aquesta página web (25€)

- Al fer la comanda de compra de libres d´”Eco-Books” a través de la plataforma d´IDDINK (20€. Indirectament es fa un descompte de 5€ en els llibres que compren a Iddink els socis de l´AMPA)
Què és l’AMPA?
L’AMPA és una Associació de Mares i Pares d’Alumnes.

Qui forma part d’aquesta associació?
Tota família que fent-se soci/a pagant la QUOTA ANUAL de l’AMPA de 25€ passa a formar part de l’associació, de manera que pot assistir a totes les assemblees que convoqui l’AMPA i avantatges de ser soci/a de l´AMPA

Com es pot actuar dins d’una AMPA?
Es pot ser receptor de les prestacions o serveis que ofereix l'AMPA i també se’n pot ser membre actiu col·laborant o formant part de la junta. L'AMPA també està representada al Consell Escolar per un dels seus membres.

Els tres àmbits d'actuació de l'AMPA són:

a) La cooperació amb la Direcció de l'Institut en PROJECTES i FINANÇANT EQUIPAMENTS i SERVEIS que reverteixen en profit del centre i de tots els alummes i les families

b) L'organització d'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS per als alumnes i suport a les famílies en la seva relació amb el centre

c) La dinamització i la promoció de la VIDA FAMILIAR I SOCIAL del centre


Alguns exemple activitats organitzades i projectes en els quals ha col.laborat l´Ampa en els darrers cursos:

- Organitzacio d´activitats extraescolars esportives (participacio en Jocs Escolars) i culturals (Teatre escolar i Fotografia)

- Signatura d´un conveni de col.laboracio amb Iddink per a la reutilitzacio de llibres de text amb importants estalvis de fins el 55% del cost pels alumnes i les families

- Signatura d´un concert de col.laboracio amb el menjador escolar de l´Emili Vallès

- Equipament acustic, audiovisual, d´il.luminacio i de climatitzacio de la sala d´actes del centre

- Equipament acustic dels patis del centre

- Equipament informatic d´aules amb ordinadors personals i chrome books

- Equipament de robotica LEGO

- Finançament parcial de la primera fase de millora de la xarxa WIFI del centre

- Finançament de la renovacio i obres millora de l´hivernacle i de l´hort

- Finançament de la revista del centre “Argot”

- Finançament de cursos de primers auxilis, activitats de piscina, xerrades, activitats culturals i científic-divulgatives

- Finançament de certamens literaris, artistics i tecnologics

- Col.laboracio en els actes cmnmemoratius dels 50é aniversario del centre
QUOTA AMPA

25€


SERVEI ARMARIET